Velkommen til VINN

VINN leverer tjenester innen forretningsområdene kunnskapsformidling, entreprenørskap og informasjonstjenester rettet mot definerte satsingsområder innen privat og offentlig næringsliv.