VINN

FORMÅL OG VISJON

Sammen bidrar vi til økt verdiskaping i Nord-Norge”

VINN er en næringsdrivende stiftelse som tilfører Nord-Norge verdi gjennom erfaring og kompetanseoverføring til privat og offentlig sektor.

Virksomheten drives innen konsulent- og svartjenester, digital tjenesteutvikling, samt drift og utleie av kontorlokaler i VINNbygget i Narvik.

Kompetent

Vi bygger vårt verdibidrag på kompetanse og innsikt – og ser etter nye løsninger.

Engasjert

Vi tar initiativ, utfordrer og bidrar til endring og utvikling.

Pålitelig

Vi følger opp, har integritet og leverer.

VÅR HISTORIE – NORD-NORGE I FOKUS

Det som i dag er VINN startet opp som Statens teknologiske institutt (STI), den 23. juni 1956. Uttalelser og vurderinger av søknader til Utbyggingsfondet for Nord-Norge (et statlig virkemiddel som siden 2004 er ivaretatt av Innovasjon Norge) i tillegg til kompetanseheving i nordnorsk næringsliv, var mandatet. I 1981 ble VINN et eget statlig institutt – «Statens veiledningsinstitutt for Industrien i Nord-Norge». Etter over 30 år med fremragende veiledningstilbud til nordnorske bedrifter ble virksomheten foreslått nedlagt, men 90 prosent av de daværende nordnorske kommunene grep aktivt inn og hadde en stor del av æren for at VINN oppstod i ny drakt, og at stiftelsen VINN ble formelt opprettet i juli 1988.

2008 ble et nytt veiskille for VINN da vi gjennomførte en virksomhetsoverdragelse der våre tjenester Narviktelefonen og Bedin ble til Brønnøysundregistrenes avdeling for bedriftsveiledning her i Narvik. Fra 2009 har vi vært en næringsdrivende stiftelse. Vi tar med oss det beste fra over 60 års erfaring med konsulentvirksomhet, bringer videre de stolte tradisjonene og tilbyr våre tjenester for økt verdiskaping i Nord-Norge.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125