VINN

VISJON OG FORMÅL

«Sammen bidrar vi til økt verdiskaping i Nord-Norge»

VINN er en næringsdrivende stiftelse som tilfører Nord-Norge verdi gjennom kunnskap og utvikling av privat og offentlig sektor.

VINN har i dag ingen offentlige tilskudd. Virksomheten drives innen konsulent- og svartjenester, digital tjenesteutvikling, samt drift og utleie av kontorlokaler i VINNbygget i Narvik.

VÅR HISTORIE

I løpet av VINNs lange historie har bistand til utvikling og forbedring av privat og offentlig sektor stått sentralt i alle bedriftens gjøremål.
Behovene, tjenestene og virkemidlene har variert og VINN har derfor vært gjennom mange faser og har måttet gjort ulike prioriteringer. Noen sentrale områder har vært etablereropplæring, tjenester rettet mot fiskeri og havbruk, industri, bygg og anlegg spesielt rettet mot små og mellomstore virksomheter.

På 1990-tallet ble Narvik-telefonene etablert som nasjonal gratis svartjeneste knyttet til bedriftsetablering. Ulike opplæringsprogram innen ledelse ble på 2000-tallet etablert for både Maskinentreprenørenes Forening (MEF) og Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO). I perioden 2008-2019 eide VINN 50% av aksjene i Bedriftskompetanse. VINN fokuserte da på tjenester innen informasjonsformidling, kunnskaps- og teknologioverføring.

Ved oppstart i 1956 hadde virksomheten 5 ansatte og var oppe i 72 ansatte på 1990-tallet. I dag har VINN 10 ansatte.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125

SoMe

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux