VINNBYGGET

Etter en «rotløs» tilværelse med lokalisering både på Yrkesskolen i Narvik, Bollegården og Narvik Ingeniørhøgskole flytter VINN i 1986 inn i det daværende nyreiste SIVA-bygget. I 1994 kjøper VINN bygget og blir «herre i eget hus».

I dag holder vi til i 2. etasje og sitter sammen med Norconsult.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125