INNSIKT OG ANALYSE

Vi hjelper våre kunder med å se nye sammenhenger

Vi synliggjør verdiskaping for våre kunder og samfunnet

Vi gir våre kunder nye perspektiver og bedre beslutningsgrunnlag

Vi leverer tjenester innen

  • Verdiskaping og ringvirkning
  • Marked og konkurranse – Vi utarbeider bransjeanalyser
  • Samfunnsøkonomi
  • Regional- og næringsutvikling

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125