STYRET OG RÅDET

STYRET

Styret er VINNs øverste organ og forvalter av formålet. Daglig ledelse og drift utøves av administrerende direktør.

Leif Dyb Plener

 

Styreleder

  918 25 875

  leif@momspartner.com

Marit Collin

 

Nestleder

  930 60 424

  marit.collin@kantega.no

Monica Eide-

Hermansen

Styremedlem

  932 92 466

  monica@gratanglaks.no 

RÅDET

VINN har et råd som velger styremedlemmer og fører tilsyn med VINNs virksomhet. Rådet har fire medlemmer utpekt av UiT Norges arktiske universitet, SINTEF, Norges forskningsråd og ansatte ved VINN.

Jørn Eldby

Rådsleder

Bjørn Gjellan Nielsen

Rådsmedlem

Ståle Walderhaug

Rådsmedlem

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125