FORRETNINGSUTVIKLING

FORNYELSE – FORBEDRINGER

Vi hjelper med å identifisere nye forretningsområder og se nye muligheter som øker lønnsomheten og konkurransekraften

Vi bistår med å forbedre prosesser og effektiviserer driften som reduserer kostnader og øker inntektsmuligheter

Vi leverer tjenester innen

  • Strategi og bærekraft
  • Forbedringsprosesser
  • Nettverks- og klyngeutvikling
  • Miljø- og energiledelse
  • Digital omstilling

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125