ORGANISASJON OG LEDELSE

Vi hjelper med å utvikle hensiktsmessig organisering, kartlegge kompetansebehov og gjennomføre opplæring

Vi hjelper med å tilføre lederkompetanse

Vi leverer tjenester innen

  • Prosjekt- og prosessledelse
  • “Management for hire”
  • Lederprogram og styrekompetanse
  • Kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125