VINNs styre har besluttet å innlede et tett samarbeid med Kupa AS. Kupa er i vekst og har konsulentvirksomhet i Narvik, Harstad, Finnsnes og Tromsø. Hensikten med dette samarbeidet er å utvikle et sterkere konsulentmiljø i Nord-Norge der en kan tilby næringslivet i regionen bredere kompetanse og initiativer. Samarbeidet introduseres ved at tre VINN-konsulenter starter opp i Kupa. Resten av miljøet i Narvik skal samlokaliseres og forsterkes. Ved siden av dette vil VINN kjøpe seg inn på eiersiden av Kupa og forvalte deler av sitt formål via dette