Næringsliv og studenter kobles tettere

2.

FEBRUAR, 2021

Publisert av: Torje Kosmo Karlsen

Trude Løvås Husjord, administrerende direktør i VINN og presjektleder for pilotprosjektet. Foto: VINN

Studenter og utvalgte bedrifter i Sør-Troms og Nordre Nordland skal samarbeide tettere. Målet er beholde flere skarpe hoder i nord.

Saken er skrevet av kommunikasjonsrådgiver ved UiT, Tomas Rolland.

7 av 10 UiT-studenter får seg jobb i landsdelen etter endt utdannelse. Samtidig går 40 prosent av universitetets studenter gjennom et studieløp uten å være i organisert kontakt med arbeidslivet. UiT ønsker å bedre koblingen mellom studenter og arbeidslivet, og setter derfor i gang et pilotprosjekt for studenter fra UiT Handelshøgskolen i Harstad og teknologistudenter ved UiT i Narvik.

Prosjektet kalles «Driv Hålogaland» og målet er å koble studenter og bedrifter sammen slik at det resulterer i direkte avtaler om bachelor- eller masteroppgaver, sommer- eller deltidsjobber, trainee-stillinger eller internships. Prosjektet ledes av VINN ved administrerende direktør Trude Løvås Husjord.

En kobling til relevant næringsliv i nord kan bidra til å gjøre det mer attraktivt for studentene å etablere seg med arbeid og bosted i landsdelen, og dermed sikre bedriftene tilgang på kompetent arbeidskraft.

Bård Borch Michalsen er viserektor for Sør-Troms ved UiT Norges arktiske universitet og initiativtakeren til dette prosjektet. FOTO: TOMAS ROLLAND, UIT

Plukket fra øverste hylle

På grunn av pandemien har oppstarten blitt utsatt, men mandag 1. februar ble det gjennom ført en digitalt oppstart av prosjektet, med 30 studenter og 7 bedrifter.

– Vi er glade for å komme i gang, selv om det må skje digitalt, sier Bård Borch Michalsen.

Han er viserektor for Sør-Troms ved UiT Norges arktiske universitet og initiativtakeren til dette prosjektet.

– Undersøkelser viser at UiT har mye å gå på når det kommer til kontakt med arbeidslivet. Områdedirektør Christian Chramer i NHO snakket for styret i UiT i forrige uke. Han sa da at norske bedriftsledere mener tilgangen til riktig kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for bedriftene de neste 10 årene, sier Michalsen.

Interessen for delta i pilotprosjektet har vært stor både hos studenter og bedrifter.

– Da vi skulle spørre bedrifter om å bli med på dette så begynte vi på aller øverste hylle. Og alle bedriftene vi spurte først, takket ja, sier Michalsen.

“Gjennom dette prosjektet vil vi legge til rette for at vi kan beholde en del av de skarpe hodene her i nord”

30 studenter og syv bedrifter

Til sammen 30 studenter fra UiT i Harstad og Narvik skal gjennom et halvt år bli kjent med en bedrift i regionen gjennom prosjektet. Syv bedrifter er plukket ut til å delta:

  • Andøya Spacecenter
  • VISINOR
  • Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV)
  • VINN
  • Sparebank 68 grader nord
  • Sparebank 1 Nord-Norge, Harstad
  • Harstad Skipsindustri

 

Skal få øynene opp for hverandre

Husjord er administrerende direktør i VINN, og i tillegg til å være prosjektleder for dette pilotprosjektet, representerer VINN en av de syv bedriftene som skal samarbeide med studentene. 

Husjord har noen helt klare målsettinger for prosjektet.

– Vi har noen helt klare mål. Vi fikk over 50 søkere og har plukket 30 studenter som er med på dette. Vi ønsker at dette samarbeidet skal føre til minst fem bachelor- eller masteroppgaver og minst fem avtaler om sommer- eller deltidsjobber, traineestillinger eller internships, sier Husjord.

Husjord håper at denne koblingen skal føre til at man kanskje får øynene opp for hverandre.

– Det er mange bieffekter av et slikt samarbeid. Det er helt klart at bedriftene trenger kloke hoder og studentene trenger gode jobber.

Gjennom dette prosjektet vil vi legge til rette for at vi kan beholde en del av de skarpe hodene her i nord, sier Husjord.

 

Fram mot sommeren

De aktuelle studentene er fordelt ut på de ulike bedriftene, og ut over våren skal de jobbe målrettet for å bli kjent og dra nytte av hverandre. Det legges opp til flere møter og workshop, før det hele avsluttes før sommerferien.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125