PANDEMIEN – HVA GJØR VI?

27.

MARS, 2020

Av: Trude Løvås Husjord

Vi i VINN følger myndighetenes råd med hjemmekontor for våre ansatte. Vi er tilgjengelige via telefon og andre digitale løsninger. Vi har fullt fokus på å gjennomføre prosjekter som er igangsatt, og vil takke våre kunder og samarbeidspartnere for fleksibilitet i denne for alle krevende perioden.

Vi kan blant annet bistå med konsekvensanalyser, økonomiske vurderinger, spørsmål knyttet til permittering og nedbemanning. Vi er tett på virkemiddelapparatet og kan hjelpe til med søknader og være en diskusjonspartner når ulike muligheter skal vurderes for å styrke den enkelte virksomhet.

 VINNbygget i Teknologiveien 10 i Narvik. Foto: VINN

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125