VINNBLOGGEN ser dagens lys

21.
JANUAR, 2020
Av: Trude Løvås Husjord
Silje Bergh Lorentzen og Trude Løvås Husjord. Foto: VINN
VINN har en lang og stolt historie som startet i 1956 med fem ansatte som skulle bistå med kunnskap i utviklingen av nordnorsk næringsliv. Siden den gang har VINN vært gjennom mange faser og er i dag en næringsdrivende stiftelse uten offentlige tilskudd.

Vi har høsten 2019 jobbet med vår strategi og bygger videre på grunnideen til VINN. Vi vil gjennom vår konsulentvirksomhet bistå offentlig og privat sektor med verdiøkende kompetanse. Vårt bidrag vil være gjennom innsikt og analyse, forretningsutvikling samt organisasjon og ledelse.

For å være en relevant og kunnskapsrik samarbeidspartner må vi holde oss oppdaterte. Det betyr at vi kontinuerlig skal utvikle oss, være nysgjerrige og lære nye ting. Kunnskap, perspektiver og erfaringer vi gjør oss vil vi gjerne dele med hverandre og våre omgivelser. Vi starter derfor med VINNbloggen hvor vi jevnlig vil publisere fra konsulenthverdagen med ulike temaer og perspektiver.

«Kunnskap, perspektiver og erfaringer vi gjør oss vil vi gjerne dele med hverandre og våre omgivelser.»
Vi gjør dette samtidig med at vi har pusset opp vår hjemmeside der vi ønsker å tydeliggjøre vår nordnorske tilhørighet. Vår logo som ble lansert i 1996 har vi revitalisert. Båten med fire personer og tre årer symboliserer verdiene våre: Vi må ha kompetanse for å kunne ro, engasjement for å ha fremdrift og vi må være pålitelige slik at våre samarbeidspartnere og kunder tør å sitte sammen med oss i båten. Vi gleder oss til reisen.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125

SoMe