NÅR NOEN SKAL GJØRE NOE

15.

APRIL, 2020

Av: Silje Bergh Lorentzen

Seniorrådgiver i VINN og prosjektleder i Propellfabrikken presenterer idéen. Foto: VINN

I forskjellige fora snakkes det ofte om at vi må bli flinkere til… og noen må ta tak i… men hvem er egentlig «vi» og «noen»? Føler du deg noen ganger truffet selv?

En av VINNs tre verdier, ENGASJERT, handler blant annet om akkurat dette. Å ta initiativet når dette «vi» og «noen» blir snakket om, og det var akkurat det vi gjorde for bare et par år siden. Befolkningsstatistikken hadde vært dyster lesing en periode og vårt lokale næringsliv begynte å kjenne dette på kroppen. Våre egne kunder og samarbeidspartnere uttrykte sin bekymring, og sammen stilte vi spørsmål om hva som kunne gjøres. Ideene var mange, og de beste ble tatt tak i med VINN i førersetet. Sammen med engasjerte aktører i regionen og ikke minst de unge selv ble Propellfabrikken skapt.

Skuespiller Per Kjerstad instruerer propellene i fremføring – her ved propell Erik Degerstrøm. Foto: VINN

Propellfabrikken skal bygge kunnskap, nettverk og stolthet hos unge voksne i nordnorske regioner. På denne måten skal vi sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å framsnakke regionen, og ikke minst bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen sin.

“På denne måten skal vi sikre nødvendig tilgang på arbeidskraft i regionen ved å stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å framsnakke regionen”

VINN har den ære å være prosjekteier og prosjektleder for Propellfabrikken, og programmet kan du lese mer om på www.propellfabrikken.no.

I en landsdel med betydelig overvekt av små og mellomstore virksomheter er det gjerne med godt samarbeid de største verdiene skapes. Denne gangen tok vi på oss hatten som noen, neste gang utfordrer vi deg på å være en del av vi!

Propellene utfordres til å holde foredrag i forskjellige fora. Foto: Kalle Punsvik

Direktør i Narvikregionen Næringsforening, Svein Erik Kristiansen, er med i utvelgelsen av propellene. Foto: VINN

Skuespiller Per Kjerstad blir intervjuet av propell Nadia Ravlo. Foto: VINN

Tidligere administrerende direktør i VINN, Bjørn Bremer, banksjef i Sparebank1 Nord-Norge, Bjørn Bardal og prosjektleder i Propellfabrikken, Silje Bergh Lorentzen. Foto: VINN

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125