FORRETNINGSOMRÅDER

konsulenttjenester

Vi bidrar til utvikling og forbedring i privat og offentlig sektor. Dette gjør gjennom tjenesteområdene innsikt og analyse, forretningsutvikling via fornyelse og forbedringer og organisasjon og ledelse.

digital tjenesteutvikling

Vi tilbyr kunnskap som muliggjør sertifisering via nettbasert opplæring. Blant annet tilbyr vi nettkurs, test deg selv og lærebøker for etablererprøven i serveringsvikrsomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven gjennom vår nettbutikk.

Svartjeneste

Vi er det faglige bindeleddet mellom virksomheter og deres kunder.

Eiendom

Vi drifter, utvikler og leier ut kontorlokaler i VINNbygget.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125