OM VINN

INNSIKT OG ANALYSE

Vi hjelper våre kunder med å se nye sammenhenger

Vi synliggjør verdiskaping for våre kunder og samfunnet

Vi gir våre kunder nye perspektiver og bedre beslutningsgrunnlag

FORRETNINGSUTVIKLING

Vi hjelper med å identifisere nye forretningsområder og se nye muligheter som øker lønnsomheten og konkurransekraften.

Vi bistår med å forbedre prosesser og effektiviserer driften som reduserer kostnader og øker inntektsmulighetene.

ORGANISASJON OG LEDELSE

Vi hjelper med å utvikle hensiktsmessig organisering, kartlegge kompetansebehov og gjennomføre opplæring.

Vi hjelper med å tilføre lederkompetanse.

INNSIKT OG ANALYSE

Vi hjelper våre kunder med å se nye sammenhenger

Vi synliggjør verdiskaping for våre kunder og samfunnet

Vi gir våre kunder nye perspektiver og bedre beslutningsgrunnlag

FORRETNINGSUTVIKLING

Vi hjelper med å identifisere nye forretningsområder og se nye muligheter som øker lønnsomheten og konkurransekraften.

Vi bistår med å forbedre prosesser og effektiviserer driften som reduserer kostnader og øker inntektsmulighetene.

ORGANISASJON OG LEDELSE

Vi hjelper med å utvikle hensiktsmessig organisering, kartlegge kompetansebehov og gjennomføre opplæring.

Vi hjelper med å tilføre lederkompetanse.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125