VI SOM UTGJØR VINN

Trude Løvås Husjord

Adm. direktør

 

Trude har over 20 års ledererfaring fra teknologi-, industri- og medie- og rådgivningsbransjen, samt en rekke ulike styreverv innen offentlig, privat og ideell sektor. Hun er utdannet Handelsøkonom ved Handelshøyskolen i Oslo (BI), har masterprogram i strategisk forretningsutvikling og innovasjon fra BI og en bachelor i ergoterapi fra OsloMet Storbyuniversitetet med spesialisering i arbeidshelse.

Trude har lang erfaring med strategiutvikling og -implementering, omstillingsprosesser, organisasjons- og kompetanseutvikling. Hun har jobbet med målforankring, utvikling av organisasjonskultur og lederkompetanse samt hatt ansvar for finansielle og strategiske bransjeanalyser og digital forretningsutvikling.

 

901 83 234

trude@vinn.no

Andreas Hanssen

Administrativ leder

 

Andreas har over 30 års erfaring som konsulent, økonomisjef, avdelings- og driftsleder. Han har master i IT samt en bachelor i økonomi og administrasjon fra UiT Norges arktiske universitet.

Andreas har en allsidig konsulenterfaring fra offentlig og privat sektor. Han har bistått ledere, utviklet økonomiforståelsen innen ulike drifts- og styringssystemer, vært prosjektleder og deltatt i nasjonale prosjekter. Han har gjennomført analyser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, verdivurderinger av selskap, digital forretningsutvikling, samt veiledning og undervisning. Han er godkjent FRAM-konsulent.

 

905 24 017

andreas@vinn.no

Grete Gjenstø

IKT-ansvarlig

 

Grete har over 30 års erfaring fra drift og vedlikehold av digitale løsninger. Hun er utdannet ingeniør fra UiT Norges arktiske universitet innenfor industriell elektronikk med påbygning i mikroelektronikk og datateknikk.

Hun har lang erfaring med opplæring og brukerveiledning, anskaffelse av digitalt utstyr og programvare, utarbeidelse av strategier og handlingsplaner innen digitale løsninger. Hun har jobbet med implementering og vedlikehold av rutiner og prosedyrer for datasikkerhet, hatt ansvar for migrasjon av applikasjoner til skyen og jobbet med svartjeneste for norske domenenavn.

 

905 24 112

grete@vinn.no

Ann Kristin Andreassen

Seniorrådgiver

 

Ann Kristin har over 20 års erfaring som konsulent og mellomleder. Hun er utdannet diplomøkonom med spesialisering i reiselivsledelse fra BI, og har master i innovasjon, næringsutvikling og innovasjonsprosesser fra Høgskolen i Innlandet.

Hun har lang erfaring som prosjektleder både for nasjonale og regionale prosjekt, og har ledet flere virksomheter i rollen «management for hire». Hennes kjernekompetanse er innenfor områdene forretningsutvikling, analyser, økonomistyring, prosessledelse og undervisning. Ann Kristin er sertifisert i LEAN Six Sigma innenfor administrasjon og tjenester, sertifisert rådgiver i LEAN Business og er godkjent kursleder i Økonomiillustrator.

 

995 19 351

annkristin@vinn.no

Kjetil H. Danielsen

Seniorrådgiver

 

Kjetil har erfaring fra industri, industriell forskning, bygg og anleggsbransjen samt forsvaret. Han har erfaring som daglig leder og har over 15 års erfaring innen energikartlegging, klima og miljø. Han har en mastergrad i ledelse og er utdannet ingeniør fra UiT Norges arktiske universitet og er takstingeniør med fokus på analyser, kartlegging og bærekraft fra Universitetet i Stavanger.

Han har konsulenterfaring fra både privat og offentlig sektor og har jobbet mye med miljø, energikartlegging, analyser og ledelsesopplæring.

 

479 28 082

kjetil@vinn.no

Magne Beddari

Seniorrådgiver

 

Magne har lang ledererfaring fra betongvareindustrien, entreprenørvirksomhet, proffsalg og forsvaret, og har over 10 års erfaring som konsulent. Han er utdannet ingeniør bygg og anlegg fra UiT Norges arktiske universitet, Ingeniørvåpenets befalsskole (BSIV).

Han har jobbet med kvalitetsstyring og forbedringsprosesser, sertifisering i miljøledelse både for enkeltvirksomheter, klynger og konsern. Han har undervist i ledelse på byggeplassen og industrien, samt prosjektledelse. Magne er godkjent sertifisør og konsulent for Miljøfyrtårn og godkjent kursleder i Prosjektillustrator og Økonomiillustrator.

 

903 65 163

magne@vinn.no

Silje Bergh Lorentzen

Seniorrådgiver

 

Silje har over ni års erfaring som konsulent, kursholder, prosjektleder og svartjeneste. Hun har en bachelor i økonomi og administrasjon fra UiT Norges arktiske universitet.

Hun har jobbet med sertifisering i miljøledelse både mot privat og offentlig sektor, bærekraftstrategi og forbedringsprosesser. Hun har vært sentral i utviklingen og driften av Propellfabrikken, et program for å få flere unge til å engasjere seg i utviklingen av Nord-Norge. Silje er godkjent konsulent for Miljøfyrtårn og sertifisert Lean Business-rådgiver.

 

481 27 987

silje@vinn.no

Ståle Eilifsen

Seniorrådgiver

 

Ståle har over 20 års erfaring som konsulent. Han har en bachelor i markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen i Oslo (BI), har masterprogram i strategisk forretningsutvikling og innovasjon fra BI.

Han har lang erfaring som prosess- og prosjektleder. Han har utviklet store nasjonale kurskonsepter og jobbet som kursholder og coach. Hans kjernekompetanse er innenfor områdene forretningsutvikling, strategi, forbedringsprosesser, salg og marked. Ståle har Lean Green Belt og Yellow Belt sertifisering og godkjente kurs innen Adventure Travel Trade Association´s AdventureEDU-training, Coaching, Praktisk strategiarbeid og prosessledelse.

 

911 79 959

stale@vinn.no

Thomas Skår

Seniorrådgiver

 

Thomas har over 20 års erfaring som konsulent, prosjektleder og ansvarlig for kompetanseevaluering, opplæring og utvikling i bedrifter. Han har en mastergrad i IT fra NTNU i Trondheim.

Han har bred konsulenterfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har jobbet mye med utvikling av nettbaserte opplæringsprogram og har ansvar for VINNs digitale plattform for levering av kurs. Han har utviklet grunnopplæringsprogram for ansatte, arbeidsprosedyrer og evaluert opplæringstiltak for industrivirksomhet. Thomas er prosjektleder for svartjenesten som drives på oppdrag fra kunde.

 

979 81 918

thomas@vinn.no

Torje Kosmo Karlsen

Rådgiver

 

Torje har erfaring fra svartjeneste, reiseliv, entreprenørskap, handel og servicenæringen, samt omsorgssektoren. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon fra UiT Norges arktiske universitet.

Torje har bred erfaring som kundekonsulent og kjenner mange ulike bransjer. Han har vært bookingssjef i hotellbransjen og drevet egen virksomhet i 10 år. Han har jobbet med markedsføring, digital profilering, sosiale medier, kundearrangementer samt utvikling av faglig innhold og drift av digitale tjenester.

 

932 37 361

torje@vinn.no

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125