Julehilsen

17.

DESEMBER, 2020

Administrerende direktør i VINN, Trude Løvås Husjord. Foto: VINN

Kjære VINNvenner

Nå er det like før vi skal feire jul og nyttår i annerledesåret. Koronaåret 2020 har påvirket oss alle og for VINN har det vært både krevende og samtidig åpnet seg nye muligheter og samarbeidsområder.

Vi har fått erfaring med utbredt bruk av hjemmekontor og digitale møter. Dette fungerer godt og gir god effektivitet på noen områder, men er ikke optimalt for kreativ samhandling og kulturbygging verken internt eller eksternt. Det økende utbudet av digitale løsninger for samhandling og ideutvikling er spennende og vil gi nye muligheter.

Vi bistår våre kunder med analyser, prosesser, prosjektledelse, kursing og kompetansehevende tiltak både for å øke effektiviteten i ordinær drift, utvikle organisasjonen og i strategiarbeidet i flere bransjer. Vi har gjennomført en rekke oppdrag innen Miljøfyrtårnsertifiseringer. I tillegg har vi bistått store eiendomsbesittere med ENØK-tiltak og innovasjon som er delfinansiert av ENOVA, og hvor tilskuddene alene utgjør over 20 mill i år. Propellfabrikken har fått større utbredelse og er nå i gang i Vest- og Øst-Finnmark og vi har i år fått fornyet tillit og viderefører oppdraget med svartjenesten for norske domenenavn.

Vi har satt fart på vedlikeholdet og oppussingen av VINN-bygget og er glade for at vi igjen har fylt opp huset med leietakere. Vi er i gang med å skifte ut vinduene fra byggeåret 1986 og oppgradere kontorene til dagens standard. Vi er også i gang med å «pusse opp» vår digitale tjenesteplattform og har migrert til skyløsninger.

Vi vil takke alle våre kunder for et godt samarbeid og ikke minst hvordan vi sammen tilpasset oss situasjonen som har rammet ikke bare oss, men hele verden. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år og håper at koronaen gir slipp i løpet av det kommende året.

Hilsen alle oss på VINN

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125