VÅRE VERDIER

Kompetent

Vi bygger vårt verdibidrag på kompetanse og innsikt – og ser etter nye løsninger.

Engasjert

Vi tar initiativ, utfordrer og bidrar til endring og utvikling.

Pålitelig

Vi følger opp, har integritet og leverer.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125

SoMe