ANDREAS HANSSEN

Økonomisjef

  905 24 017

  andreas@vinn.no

Andreas har over 30 års erfaring som konsulent, økonomisjef, avdelings- og driftsleder. Han har master i IT samt en bachelor i økonomi og administrasjon fra UiT Norges arktiske universitet.

Andreas har en allsidig konsulenterfaring fra offentlig og privat sektor. Han har bistått ledere, utviklet økonomiforståelsen innen ulike drifts- og styringssystemer, vært prosjektleder og deltatt i nasjonale prosjekter. Han har gjennomført analyser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, verdivurderinger av selskap, digital forretningsutvikling, samt veiledning og undervisning. Han er godkjent FRAM-konsulent.

post@vinn.no

769 67 200

Teknologiveien 10, 8517 Narvik

Org.nr.: 947 814 125