1. Hvem må ta prøvene?

Salg av mat fra restaurant – Etablererprøven for serveringsvirksomhet:
Etablererprøven er obligatorisk for daglig leder av en serveringsvirksomhet. Det er ikke nødvendig å ta prøven før serveringsvirksomheten skal registreres. Serveringsloven definerer daglig leder som ”den som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet”.

Skjenking av alkohol fra restaurant og pub – Kunnskapsprøven – skjenkebevilling:
For hver skjenkebevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

Salg av alkohol fra butikk – Kunnskapsprøven – salgsbevilling:
For hver salgsbevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

2. Hvor får jeg tilgang til Test deg selv og nettkurs

Du får tilgang til dine produkter på siden “Min konto” (www.vinn.no/nettbutikk/min-konto/) etter at du har gjennomført kjøpet. Produktene dine ligger under menyvalget “Mine digitale produkter”.

3. Jeg får ikke til å logge meg inn på "Min konto"

Hvis du allerede er kunde hos oss trykker du på lenken “Mistet passordet ditt”, så blir det sendt en gjenopprettingslenke til din e-postadresse.

4. Hvilken prøve må jeg avlegge?

Dersom du skal selge mat som fortæres på stedet: Etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Dersom du skal skjenke alkohol i en bar/pub eller restaurant: Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling.

Dersom du skal selge alkohol fra butikk: Kunnskapsprøven i alkoholloven – salgsbevilling.

5. Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er etter loven definert som et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor det ligger til rette for fortæring på stedet. En ren cateringbedrift vil eksempelvis ikke omfattes av serveringsloven. Dette betyr at daglig leder også for et rent skjenkested, som en pub, må gjennomføre Etablererprøven for serveringsvirksomhet.

6. Finnes prøven på annet språk enn norsk?

Selve prøvene finnes bare på norsk. Det skyldes at de skal teste bevillingshavers kunnskaper om norske lover og regler som gjelder for serveringsvirksomheter. Lover/regler finnes i liten grad i oversettelse, og slett ikke i offentlig godkjent oversettelse. Dette på grunn av krav om høy grad av språklig presisjon, noe som kan være vanskelig å gjenskape i en oversettelse.

7. Hvor raskt mottar jeg pensumheftet?

Pensumheftet sendes med Posten. Bestillinger foretatt innen kl. 13 på hverdager, sendes normalt samme dag. Bestillinger foretatt etter kl. 13 sendes neste virkedag. Normal postgang er i fra 3 til 9 dager.

8. Hvor raskt mottar jeg tilgang til ”Test deg selv”?

Du får umiddelbart tilgang til digitale produkter.

9. Jeg har mottatt passord for tilgang til ”Test deg selv”, men kommunen skal ikke avholde prøve før om nesten 2 måneder. Hvor lenge har jeg tilgang til testen?

Fra første gangs pålogging kan du i 7 dager gjennomføre testen så mange ganger du ønsker. Du velger selv når din bruksperiode skal starte.

10. Her i kommunen avholdes nesten aldri prøver for skjenke-, salgs- eller serveringsbevillinger. Hva kan jeg kreve av kommunen?

Kommunen er pliktig å avholde prøve innen 2 måneder fra datoen du meldte deg opp.

11. Hva koster det å avlegge prøve?

Kommunen kan kreve forhåndsbetaling av 400 kroner for Kunnskapsprøven og inntil 400 kroner for Etablererprøven.

12. Om jeg skulle stryke til prøven, hvor mange forsøk har jeg?

Verken lover eller forskrifter angir et maksimalt antall forsøk, men du skal være klar over at for hver avleggelse vil kommunen kreve innbetaling av gebyr.

13. Jeg må ta Kunnskapsprøven og lurer på hva pensumet er for denne prøven?

Skal du ta Kunnskapsprøve for skjenkebevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Skal du ta Kunnskapsprøve for salgsbevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

14. Hva er pensumet for Etablererprøven?

Hensikten med etablererprøven er å sikre at de som gjennomfører prøven, har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring. Det er derfor mange lover og forskrifter du må ha kjennskap til, blant annet Lov om serveringsvirksomhet, Internkontrollforskriften og Lov om bokføring. Vi anbefaler derfor at du leser vårt pensumhefte da dette gir en helhetlig sammenstilling av det aktuelle stoffet. Alle relevante lover og forskrifter er dessuten gjengitt i pemsumhefte.