Våre tjenester

VINN har i nærmere 60 år bidratt til utvikling av næringslivet i Norge gjennom god bransjeinnsikt, sterke nettverk og leveransedyktighet.

Avklaringskurset «Skal – skal ikke»

Dette er kurset for deg som har lyst til å starte egen bedrift, men ikke vet hva som kreves både på det personlige plan og rent formelt. Her får du tips og råd om hvordan du skal gå frem og hvem som kan hjelpe deg i etableringsprosessen.

995 19 351   Ann Kristin Andreassen

481 27 987   Silje Bergh Lorentzen

Energiledelse

VINN har bred og sammensatt erfaring som energirådgivere for kommuner. Vi utarbeider og reviderer energi- og klimaplaner.

411 73 362   Per Helge Eriksen

479 28 082   Kjetil H. Danielsen

903 65 163   Magne Beddari

ENØK

VINN har personell med erfaring og kompetanse innen energikartlegging og ENØK analyse av bygningsmasser for kommuner, industri og annen næring. Vi utfører revisjon av energi- og klimaplaner. Vi kan etter avtale utføre energiledelse og søke støttemidler for aktuelle tiltak, samt være en energirådgiver i viktige beslutningsprosesser (kan være avgjørende for å lykkes, samt bidra til at dere finner en "retning" som er økonomisk bærekraftig).

479 28 082   Kjetil H. Danielsen

903 65 163   Magne Beddari

Entreprenørskap

VINN er en sentral tilbyder av gründerkurs i Norge, og har gjennom mange år arbeidet regionalt og nasjonalt med informasjon til gründere og bedrifter, samt med opplæring av og veiledning til gründere.

995 19 351   Ann Kristin Andreassen

etablerer.no – Gründerkurs på nett

VINN har utviklet og administrerer nettstedet etablerer.no, en e-læringsplattform som gir effektive og gode lærearenaer.

995 19 351   Ann Kristin Andreassen

481 27 987   Silje Bergh Lorentzen

Etablererprøven og Kunnskapsprøven

VINN har tjenestekonsesjon for både Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter Alkoholloven. Det innebærer at alle kommuner og andre som har myndighet til å avholde prøver, gjør dette etter pålogging til VINNs prøveportal.

Forretningsmodellering

En forretningsmodell er et forenklet bilde av hele bedriften din. Den viser hvordan du skal skape, levere og realisere verdi. Hvordan ser din forretningsmodell ut?

995 19 351   Ann Kristin Andreassen

481 27 987   Silje Bergh Lorentzen

Førstelinjetjeneste for UNINETT Norid AS

VINN er ansvarlig for Norids førstelinjetjeneste. Norid driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under den norske landkoden .no er registrert hos Norid.

907 62 838   Snorre Jørgensen

Kompetanseutvikling og opplæringsplaner

VINN bidrar til å utarbeide opplæringsplaner for arbeidsoppgaver og funksjoner basert på best praksis. Virksomhetens erfaringsbaserte kompetanse ivaretas og nyansatte sikres en strukturert og rask opplæringsprosess inn i den nye funksjon.

411 73 362   Per Helge Eriksen

979 81 918   Thomas Skår

LEAN

Innføring av Lean skal føre til en effektivisering og forbedring av produktet eller tjenesten ved at virksomheten får grep om sine hovedutfordringer i nært samarbeid med de ansatte. De ansatte får økt trivsel samtidig som bedriften forbedrer resultatene.

911 79 959   Ståle Eilifsen

Praktisk orienterte lederprogrammer

VINN har bidratt til utvikling og gjennomføring av formannskoler, prosjektlederskoler, drifts- og mellomlederskoler samt basskoler.

915 60 664   Bjørn Bremer

903 65 163   Magne Beddari

Prosessledelse

VINN kan bistå bedrifter som har behov for ekstern hjelp til å lede prosesser innen områder som lederutvikling, strategiarbeid, utvikling av bedriftskultur, forretningsutvikling og forbedringsprosesser.

915 60 664   Bjørn Bremer

911 79 959   Ståle Eilifsen

Prosjekteffektivisering

Prosjekteffektivisering er en metode som normalt forbedrer bedriftens resultat med 5 – 20 %

411 73 362   Per Helge Eriksen

Taksering

VINN har godkjent NITO takstmann og nødvendig utstyr for å utføre ulike former for takseringer.
Vi har et godt samarbeid/ nettverk med andre takstmenn og kan supplere inn resurser ved behov.

Vi fokuserer på verditaksering, næringstaksering og eiendomsskatt for kommuner med nødvendig taksering (fritid, bolig, landbruk og næring) eller opplæring av takst team/ besiktigere.479 28 082   Kjetil H. Danielsen

Utvikling av ferdighetstrening innen salg, service og vertskap

Utvikling og forbedring av ferdigheter innen salg, service og vertskap. Skreddersydde utviklingsprogram med bruk av praktiske salgsverktøy, optimalisering i salgssituasjoner, holdninger/fokus, kundemøter m.m.

911 79 959   Ståle Eilifsen

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux