Praktisk orienterte lederprogrammer

VINN har bidratt til utvikling og gjennomføring av formannskoler, prosjektlederskoler, drifts- og mellomlederskoler samt basskoler for i hovedsak Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Avfall Norge og Norsk Betongelementforening. Det er også utviklet et topplederprogram i samarbeid med Bedriftskompetanse AS for MEF, som ble startet våren 2014.

Lederprogrammer VINN har vært med å utvikle er:

MEFS PROSJEKT- OG BEDRIFTSLEDERSKOLE

MEFs Prosjekt- og bedriftslederskole ble utviklet av VINN i nært samarbeid med MEF-skolen i Oslo og på oppdrag fra MEF (Maskinentreprenørenes Forening). Målet var å gi ledere og mellomledere i MEF-bedrifter bedre kompetanse på prosjekt- og bedriftsledernivå, samt nødvendig kompetanse til å gi godkjenning i tiltaksklasse 2 for de bedrifter som ikke hadde personell med høyere utdanning enn fagbrev.

NESOS PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs Prosjektlederskole ble utviklet av VINN i nært samarbeid med NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon) og 10 bedriftsledere fra NESOs medlemsbedrifter, på oppdrag for NESO. Målet var å ”utdanne” selvstendige og profesjonelle anleggsledere og prosjektledere for mellomstore og større prosjekter.

NESOS FORMANNSSKOLE

VINN og NESO (Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon) har utviklet et opplæringsprogram for formenn og byggeplassledere i bygg- og anleggsbedrifter i Nord-Norge. Opplæringsprogrammet fikk navnet NESOs Formannsskole, og er et program som går over et halvt år med 5 samlinger à 4 – 5 dager og med hjemmearbeid mellom samlingene. Skolen gjennomføres i regi av NESO og med VINN som faglig ansvarlig.

«Lean hos oss har vært en veldig bra prosess. Den metodiske tilnærmingen virker godt gjennomtenkt. Alle ansatte har fått anledning til å være med i prosessen.»

Vanja Skogvoll, leder Pleie Øst, Tysfjord kommune

«Vi er strålende fornøyd med VINN. De har vært lett å samarbeide med og har gode metoder og systemer.»

Bernth Sjursen, daglig leder, AS Havøysund Patentslipp

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux