Etablererprøven og Kunnskapsprøven

VINN har tjenestekonsesjon for både Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter Alkoholloven. Det innebærer at alle kommuner og andre som har myndighet til å avholde prøver, gjør dette etter pålogging til VINNs prøveportal.

Daglig leder ved et serveringssted må ha dokumentert kunnskap om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder. I praksis dokumenterer bestått etablererprøve slik kunnskap.

Tilsvarende må alle styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevillinger ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser knyttet til alkoholloven. I praksis dokumenterer bestått kunnskapsprøve slik kunnskap.

For prøvetakerne

Ta kontakt med din kommune for å få gjennomført prøven. Når prøven avholdes, må du ha med gyldig legitimasjon som førerkort, pass eller bankkort med bilde. Dersom det er Etablererprøven du skal ta, kan du ha med deg lovsamling som hjelpemiddel. Dersom du skal ta Kunnskapsprøven, kan du ha med ordbok, f.eks. norsk/engelsk og engelsk/norsk.

Om du ikke får bestått på prøven, har du anledning til å ta den på nytt. Forskriftene setter ingen begrensning på hvor mange ganger prøven kan tas, men kommunen vil kreve 400 kroner per gang.

Du kan kjøpe materiell til Etablererprøven eller Kunnskapsprøven i vår nettbutikk.

For prøvemyndighetene

Kommunen er pliktig til å avholde etablererprøve eller kunnskapsprøve innen to måneder etter at de har mottatt melding om at prøve ønskes avholdt. Prøven kan gjennomføres som elektronisk prøve eller ved at kommunen tar ut prøven og fasit til denne på papir. Når en prøve genereres, hentes spørsmål fra en database slik at hver prøvetaker får eget sett med spørsmål, men satt sammen slik at alle relevante kunnskapsområder dekkes.

Etter pålogging til portalen får du som prøvemyndighet tilgang til en bruksanvisning for gjennomføring av prøven.

Kontakt

Kontakt salg@vinn.no eller telefon 769 67 200 om du har spørsmål eller behov for adgang til prøveportalen.

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux