Nytt nettverk innen havbruk

Prosjektleder for Teknologinettverk Havbruk – Ofoten og Sør-Troms, Såle Eilifsen i VINN.

I et møte med Salaks AS i 2017 ble Bjørn Bremer og Ståle Eilifsen i VINN presentert et behov for og ønske om å øke kompetansen innenfor områder som vurderes som viktige for videre utvikling av ei næring der den teknologiske utviklingen til stadighet tar store steg. Ei utvikling som det alene føles som utfordrende å holde tritt med. Dette var starten for nyopprettede Teknologinettverk Havbruk – Ofoten og Sør-Troms.

Nettverket består i dag av havbruksbedriftene Salaks AS, Ballangen Sjøfarm AS, Cermaq Norway AS, Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS, samt Sintef Nord AS, UiT IVT Narvik, VINN og leverandørene FUNN AS og Brønnbåt Nord AS. De har gjennomført sin første vettverkssamling med god oppslutning, og det forventes at antall medlemmer vil øke betraktelig i tiden som kommer.

Næringa har hatt og er i stor utvikling, og det settes stadig strengere krav fra myndighetene. Teknologinettverket skal være med å skape bærekraftig produksjon som sikrer økt internasjonal konkurransekraft. Med strategiske satsningsområder innenfor kompetanse, nye forretningsområder, kommunikasjon og teknologi skal nettverket bidra til regional kompetansekraft, bærekraft og godt omdømme.

Ståle Eilifsen i VINN er prosjektleder for nettverket.

– Det forventes at prosjektet vil medvirke til mer effektiv produksjon, og et styrket kunnskapsgrunnlag for optimalisering av kvalitet, teknologi, intern og ekstern logistikk i oppdrett av laks. Vi skal styrke samarbeidet med UiT og andre FoU-miljø, bidra til styrket konkurranseevne hos aktørene i næringa og styrke fiskevelferden mtp. avlusning og driftsbelastning. Vi har null-visjon både på kjemisk avlusning og rømming av fisk, sier Eilifsen om nettverkets forventede nytteverdier.

Er du interessert i nettverket? Kontakt Ståle enten per telefon eller epost.

Ståle Eilifsen | t: 911 79 959 | e: stale@vinn.no

Tilbakemeldinger

kommentarer

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux