1. Hvem må ta prøvene?

Etablererprøven for serveringsvirksomhet:
Etablererprøven er obligatorisk for daglig leder av en serveringsvirksomhet. Det er ikke nødvendig å ta prøven før serveringsvirksomheten skal etableres. Serveringsloven definerer daglig leder som ”den som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet”.

Kunnskapsprøven – skjenkebevilling:
For hver skjenkebevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

Kunnskapsprøven – salgsbevilling:
For hver salgsbevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

2. Hvor får jeg tilgang til Test deg selg og nettkurs

Dette finner du på vår nettside www.vinn.no/portal. Merk at du må ha kjøpt et produkt og mottatt informasjon om innlogging per e-post før du kan logge deg på nettsiden.

3. Jeg har ikke mottatt brukernavn/passord til Test deg selv eller nettkurs

Forsøk først å lete etter e-posten i ditt spam-filter eller søppelboks. Hvis du ikke finner den der, har du trolig oppgitt en feil e-postadresse da du bestilte. Send i så fall en e-post til salg@vinn.no, oppgi din ordreID, ditt navn og hva saken gjelder.

4. Hvilken prøve må jeg avlegge?

Dersom du skal selge mat som fortæres på stedet: Etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Dersom du skal skjenke alkohol i en bar/pub eller restaurant: Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling.

Dersom du skal selge alkohol fra butikk: Kunnskapsprøven i alkoholloven – salgsbevilling.

5. Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er etter loven definert som et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor det ligger til rette for fortæring på stedet. En ren cateringbedrift vil eksempelvis ikke omfattes av serveringsloven.

6. Finnes prøven på annet språk enn norsk?

Selve prøvene finnes bare på norsk. Det skyldes at de skal teste bevillingshavers kunnskaper om norske lover og regler som gjelder for serveringsvirksomheter. Lover/regler finnes i liten grad i oversettelse, og slett ikke i offentlig godkjent oversettelse. Dette på grunn av krav om høy grad av språklig presisjon, noe som kan være vanskelig å gjenskape i en oversettelse.

7. Hvor raskt mottar jeg pensumheftet?

Pensumheftet sendes med Posten. Bestillinger foretatt innen kl. 13 på hverdager, sendes normalt samme dag. Bestillinger foretatt etter kl. 13 sendes neste virkedag.

8. Hvor raskt mottar jeg tilgang til ”Test deg selv”?

Det sendes automatisk en e-post i løpet av 10 min. Om du ikke mottar den, sjekk søppelpost/spam-filter, ev. send e-post til salg@vinn.no og etterlys påloggingsinformasjon.

9. Jeg har mottatt passord for tilgang til ”Test deg selv”, men kommunen skal ikke avholde prøve før om nesten 2 måneder. Hvor lenge har jeg tilgang til testen?

Fra første gangs pålogging kan du i 7 dager gjennomføre testen så mange ganger du ønsker. Du velger selv når din bruksperiode skal starte.

10. Her i kommunen avholdes nesten aldri prøver for skjenke-, salgs- eller serveringsbevillinger. Hva kan jeg kreve av kommunen?

Kommunen er pliktig å avholde prøve innen 2 måneder fra datoen du meldte deg opp.

11. Hva koster det å avlegge prøve?

Kommunen kan kreve forhåndsbetaling av 400 kroner for Kunnskapsprøven og inntil 400 kroner for Etablererprøven.

12. Om jeg skulle stryke til prøven, hvor mange forsøk har jeg?

Verken lover eller forskrifter angir et maksimalt antall forsøk, men du skal være klar over at for hver avleggelse vil kommunen kreve innbetaling av gebyr.

13. Jeg må ta Kunnskapsprøven og lurer på hva pensumet er for denne prøven?

Skal du ta Kunnskapsprøve for skjenkebevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Skal du ta Kunnskapsprøve for salgsbevilling må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften kap. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

14. Hva er pensumet for Etablererprøven?

Hensikten med etablererprøven er å sikre at de som gjennomfører prøven, har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring. Det er derfor mange lover og forskrifter du må ha kjennskap til, blant annet Lov om serveringsvirksomhet, Internkontrollforskriften og Lov om bokføring. Vi anbefaler derfor at du leser vårt pensumhefte da dette gir en helhetlig sammenstilling av det aktuelle stoffet. Alle relevante lover og forskrifter er dessuten gjengitt i pemsumhefte.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux