Masterstudie – relevant tema for entreprenørbedrifter

Vår Seniorrådgiver og NITO Takstingeniør Kjetil H. Danielsen gjennomfører for tiden sitt masterstudie i ledelse ved UiT Norges Arktiske Universitet Campus Harstad. Masteroppgaven gjennomføres i samarbeid med medstudent Hans-Erik Aspenes fra Sparebanken 1 Nord-Norge.

Masteroppgaven tar for seg en kjent problemstilling i bl.a. entreprenørbransjen: «Hovedutfordringene med rekruttering av interne ledere i maskinentreprenørbedrifter».

Forskningsspørsmålet har de stilt slik: «Hvilke hovedutfordringer har entreprenørbedriftene med hensyn til kompetanse og rekruttering av mellomledere?».

Studentene samarbeider med Taraldsvik Maskin AS om å kartlegge problemstillingen. Studentene er takknemlig for frigitt informasjon, ikke minst takker de ansatte i bedriften for svarene i intervjuprosessen. Tilbakemeldingene fra en spørreundersøkelse er avgjørende for et optimalt sluttprodukt.

Det studentene finner svar på, vil kunne være nyttig for andre tilsvarende bedrifter, så dette ser vi virkelig frem til.

Studentene skal være ferdig med sitt masterstudie innen mai 2017.

Tilbakemeldinger

kommentarer

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux