Bjørn Bremer

Om Bjørn

Bjørn har arbeidet på VINN siden november 2007. Han ble først tilsatt som avdelingsleder. I sept. 2008 ble Bjørn tilsatt som adm dir., og er fortsatt i den stillingen. Som direktør er Bjørn faglig ansvarlig for VINNs samlede virksomhet i tillegg til at han har personalansvar for alle ansatte i bedriften.

Bjørn har en aktiv utadrettet profil både gjennom deltagelse i ulike fora og møtesammenhenger som VINN må være tilstede i. Han jobber også ute i markedet overfor våre kunder, og leder prosjekter som forutsetter hans kjernekompetanse eller der kunden ber han ta prosjektlederansvaret. Dette innebærer at Bjørn vet utfra egen erfaring hvilke krav som må settes til konsulentene for å lykkes, noe som er avgjørende for å være leder i en bedrift som VINN.

Bjørn sykler året rundt og bruker i hovedsak sykkel istedenfor bil i byen. Han liker å snekre, særlig på hytta, og har i det hele tatt en aktiv livsstil sammen med familien.

 

Kjernekompetanse

Bjørn har arbeidet som leder i kompetansebedrifter siden 1993, og har gjennom disse årene opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse innen ledelse. Hovedfokuset har vært gjennom ledelse å bidra til å skape arbeidsglede, inspirasjon og en egenvilje hos de ansatte til å stå på for å realisere de målene som er satt for bedriften. Kjernekompetansen benyttes blant annen til å utvikle og gjennomføre lederprogrammer for daglige ledere samt lede strategiske prosesser og prosjekter innen organisasjonsutvikling.

 

Utdanning

  • Sosialfaglig utdannelse med tilleggsutdannelser innen jus og ledelse.

 

Tidligere erfaring

Frem til 1993 har Bjørn hatt flere behandlingsfaglige stillinger. I 1993 ble han tilsatt som direktør på Nordlandsklinikken, en behandlingsinstitusjon og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet. I 2004 ble det regionale kompetansesenteret skilt ut som egen organisasjon, og Bjørn arbeidet ca. ett år som virksomhetsleder, før han begynte som divisjonsdirektør i Hålogalandssykehuset i 2004. Han arbeidet i sykehuset frem til han startet opp som avdelingsleder i VINN høsten 2007.

 

 

 

Adm. direktør
915 60 664
bjorn@vinn.no

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux