Bjørn Bremer

Om Bjørn

Bjørn har arbeidet på VINN siden november 2007. Han ble først tilsatt som avdelingsleder. I 2008 ble Bjørn tilsatt som adm direktør, og satt i stillingen frem til han i 2019 valgte å fratre stillingen etter mange gode år. Etter ønske fra den nye direktøren ble han med videre, og er i dag spesialrådgiver.

Bjørn har i lang tid hatt en aktiv utadrettet profil både gjennom deltagelse i ulike fora og møtesammenhenger som VINN må være tilstede i. Han har i sin tid som leder jobbet mye ute i markedet overfor våre kunder, og bidrar i dag sterkt til å skape muligheter for våre andre konsulentert gjennom hans store nettverk. Bjørn leder prosjekter som forutsetter hans kjernekompetanse eller der kunden ber han ta prosjektlederansvaret. I tillegg bistår han våre andre konsulenter der han kan være utfyllende for deres prosjekter.

 

Kjernekompetanse

Bjørn har arbeidet som leder i kompetansebedrifter siden 1993, og har gjennom disse årene opparbeidet seg mye erfaring og kompetanse innen ledelse. Hovedfokuset har vært gjennom ledelse å bidra til å skape arbeidsglede, inspirasjon og en egenvilje hos de ansatte til å stå på for å realisere de målene som er satt for bedriften. Kjernekompetansen benyttes blant annen til å utvikle og gjennomføre lederprogrammer for daglige ledere samt lede strategiske prosesser og prosjekter innen organisasjonsutvikling.

 

Utdanning

  • Sosialfaglig utdannelse med tilleggsutdannelser innen jus og ledelse.

 

Tidligere erfaring

Frem til 1993 har Bjørn hatt flere behandlingsfaglige stillinger. I 1993 ble han tilsatt som direktør på Nordlandsklinikken, en behandlingsinstitusjon og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet. I 2004 ble det regionale kompetansesenteret skilt ut som egen organisasjon, og Bjørn arbeidet ca. ett år som virksomhetsleder, før han begynte som divisjonsdirektør i Hålogalandssykehuset i 2004. Han arbeidet i sykehuset frem til han startet opp som avdelingsleder i VINN høsten 2007.

 

 

 

Spesialrådgiver
915 60 664
bjorn@vinn.no

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux