Propellfabrikken – vi søker deltakere

 

Vi søker tolv unge mennesker i alderen 20-35 år med tilknytning til Narvikregionen som har engasjement og vilje til å påvirke og bidra til utvikling av regionen vår.

I løpet av fire samlinger vil du bli kjent med regionen og næringslivet på en helt ny måte, du vil få jobbe med spennende temaer via kjente og lokale foredragsholdere samt utvide nettverket ditt.

Samling 1 – Innovasjon og kreativitet – Hvordan skape og utvikle arbeidsplasser
19. og 20. september 2018
Vi besøker Gratangen som har flere spennende nyetableringer den siste tiden, og får et innblikk i hvordan de har tenkt i retning næringsarbeid og tilrettelegging. Vi har også fokus på Narvikregionen som en region i og for Nord-Norge.

 

Samling 2 – Identitet og stolthet – Kommunikasjon og presentasjonsteknikk
26. og 27. november 2017
Vi besøker Ballangen/Tysfjord og har fokus på kommunikasjon, hvordan formidle et budskap og presentasjonsteknikk. Spennende og viktige lokale bedrifter som Norcem, nytt datasenter i Ballangen og regionen som fornybar energi vil være aktuelt innhold på samlingen.

 

Samling 3 – Maktfordeling og endring – Hvem bestemmer og hvordan påvirke utvikling
27. og 28. mars 2019
Vi besøker Evenes kommune og deltakerne får en grundig gjennomgang av maktstrukturer og beslutningsprosesser i regionen. Viktige spørsmål vil være hvem og hvordan man kan påvirke til endring, og hvordan man selv kan bidra på ulike arenaer i forbindelse med utvikling både i næringsliv, politikk og akademia.

 

Samling 4 – Kraftsenter i regionen – En vekstkraftig region med en attraktiv by
12. og 13. juni 2019
En region trenger et velfungerende bysentrum og på siste samling møtes vi i Narvik for å nettopp jobbe med denne byen. Hvordan kan Narvik være storebroren i regionen og bidra til at kommunene rundt også øker sine potensialer, i tillegg til å se på hva Narvik trenger fra de øvrige kommunene for å fungere optimalt.

 

Er du lei av negativt snakk? Ønsker du å bidra til endring? Trives du i Narvikregionen? Ønsker du at flere flytter til/tilbake? Ønsker du å bidra i samfunnsutviklingen?

Propellfabrikken er et program for deg som vil påvirke utviklingen, lære mer om regionen og fremme stolthet over alt det positive som skjer. Narvikregionen har et aktivt og variert arbeids- og næringsliv, og det er ønskelig at flere får vite om mulighetene som finnes.

Propellfabrikken skal stimulere lysten og forutsetningene for unge propeller til å framsnakke regionen, samt bli viktige bidragsytere i den videre utviklingen av regionen.

Programmet skal gi kunnskap, nettverk og stolthet til deltakerne.

I løpet av programmet skal deltakerne jobbe med et personlig prosjekt, eksempelvis knyttet til noe de brenner eller engasjerer seg for, jobb- eller utdanningsrelaterte områder. Deltakerne må regne med å delta på aktiviteter og arrangement for å presentere Propellfabrikken, og for å synliggjøre deres prosjekt og ideer i relevante sammenhenger.

Programmet består av fire samlinger i regionen og det er knyttet en egenandel på 10 000 kr pr deltaker. Dette dekker deltakelse, mat, overnatting og aktiviteter tilknyttet arrangementet. Reisekostnader til og fra samlingene er ikke inkludert.

Dersom du har lyst til å delta, men ikke har anledning til å dekke/få dekt egenandel eller er litt utenfor den satte aldersgruppen så ønsker vi likevel at du tar kontakt.

Vi ønsker alle velkommen som søkere, uavhengig av jobb, utdanningssituasjon, yrke eller bosted.

Søknad sendes til Silje B. Lorentzen innen 20. juni 2018. Skriv litt om deg selv og din motivasjon for å være med.

Silje B. Lorentzen silje@vinn.no • 48127987

Propellfabrikken er på facebook: http://www.facebook.com/propellfabrikken

 

Tilbakemeldinger

kommentarer

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design