Ny mulighet – Prosjekteffektivisering

 

Skreddersydd og praktisk rettet effektiviseringsmodell for Anleggsbransjen

 

I samarbeid med MEF region Nord og 6 nord-norske anleggsbedrifter, ble det i 2016 gjennomført et pilotprosjekt med godt resultat.

I løpet av 3 felles samlinger over 18 måneder, oppfølginger av deltakerne og individuell kartlegging i den enkelte bedrift i mellomperiodene er målet:

-å redusere medlemsbedriftenes kostnader i prosjekter med mellom 5 – 20 %.
-bedre utnyttelse av ressursene, redusere feil og avvik.
-forbedring og forenkling av prosjektgjennomføring i alle faser av prosjektet

 

Oppstart: 27. februar med felles samling på Gardermoen.

1. Tema fellessamling 1:                      Best praksis og fokus på bedriftens «grunnmur»: struktur-opplæring-ledelse

2. Bedriftsintern gjennomgang 1:      Individuelle avvik mot best praksis. Intervju med ansatte og kartlegging av potensialer

3. Tema fellessamling 2:                      Felles potensial, muligheter, verktøy og tiltak. Erfaringsoverføring fra bransjen og deltakere

4. Bedriftsintern gjennomgang 2:      Prioritering av individuelle effektivisering og forbedringsområder og utarbeidelse av tiltaksplan fra intern arbeidsgruppe

5. Tema fellessamling 3:                      Implementering av tiltak, verktøy og metoder for implementering av effektiviseringstiltak i bedriften. Måling av resultater og bruk av ny teknologi innen digitalisering.

6. Bedriftsintern gjennomgang 3:      Bistå bedriften med å implementere tiltak og utarbeidelse av bedriftstilpasset prosjektmodell.

 Se også informasjon i vår brosjyre her

Pris: kr 65.000.- inklusiv to deltakere fra hver bedrift på fellessamlinger og en praktisk gjennomgang i deltakerbedriften samt to individuelle oppfølginger pr «video» med bedriftens ansatte/arbeidsgruppen. Kr 10 000,- per deltaker tilkommer ved påmelding av flere enn to deltakere per bedrift.  Deltakerbedriftene følges i tillegg opp pr. telefon, mail og får bistand fra konsulenter i mellomperiodene ved behov. 

Reise og opphold dekkes av den enkelte.

 

 

Tilbakemeldinger

kommentarer

Alle rettigheter VINN
Nettside levert av Gnist Design